Účetnictví

Slide
Účetnictví

Sjednejte si s námi schůzku, probere s Vámi všechny Vaše požadavky a nabídneme to nejlepší řešení.

Účetnictví

 • vedení účetnictví pro plátce i neplátce DPH
 • vystavení vydaných faktur
 • zaúčtování pokladních dokladů a bankovních výpisů
 • vyúčtování zálohových plateb, vystavování a kontrola případných zápočtů
 • zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení
 • vedení evidence majetku, účtování interních dokladů

Měsíčně

 • přiznání k DPH, KH a SH
 • sestavené výkazy (rozvaha, výsledovka)
 • knihy pohledávek a závazků, saldokonto
 • další dle Vašich požadavků

Na konci roku

 • účetní závěrku včetně inventarizace rozvahových účtů
 • daňové přiznání k dani z příjmů fyzických nebo právnických osob včetně výkazů a povinné textové přílohy k tomu zpracování přehledu o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.
 • daňové přiznání k dani silniční

Ceny služeb

Vedení účetnictví

Fyzické osobyod 1 000 Kč
Právnické osobyod 3 000 Kč
ucetnictvi
Další naše služby
Mzdy a personalistika

Připravíme pro Vás všechno potřebné. Správa mezd všech zaměstnanců, správa a evidence mzdových listů, a další...

Daňová evidence

Kompletní vedení a zpracování daňové evidence pro plátce i neplátce DPH, zpracované přiznání k DPH, a další...

Ostatní

Přiznání k dani z příjmu (pro fyzické i právnické osoby), přiznání k silniční dani (za každý Váš automobil)

Přesunout se na začátek